Isolering af 600 graders varme sten i SEAS-NVE’s energilager kræver en særlig indpakning, og her kommer ROCKWOOL på banen. Millioner år gamle lavasten smeltes og ledes over i en tromle, hvor lavaen slynges ud som små dråber, der størkner i lange tråde af stenuld – som sukkertrådene i candyfloss.

Når stenuldstrådene pakkes og formes i tætte isoleringsmåtter ligner den isolering, som vi kender fra vores lofter. Fordelene ved stenulden er også til at få øje på. Søren Nyborg Rasmussen, teknisk service chef i ROCKWOOL’s forretningsenhed for teknisk isolering, bidrager i energilagerprojektet med sin tekniske viden og erfaringer med isolering af varmt procesudstyr.

”Det er vigtigt, at vi kan genanvende mest muligt af den energi, der kommer ind i lageret. Det gør vi ved at minimere varmetabet til omgivelserne med stenuld i den udvendige del af lageret, hvor vi indvendigt kigger på en række andre løsninger”, fortæller Søren Nyborg Rasmussen, der både personligt og fagligt er engageret i forskellige løsninger til energilagring:

”I Norge har de adgang til grøn energi via højtliggende fjelde med vandreservoirs. I et fladt land som Danmark har vi behov for alternative måder til at sikre bæredygtig energi, og jeg synes projektet her har et lovende potentiale for Danmark og resten af verden”, forklarer han og understreger, at målet i projektet er at udvikle det mest kosteffektive koncept.

”Stenulden er et effektivt standardprodukt med en høj isoleringsevne, fordi trådene i stenulden ligger meget tæt og indeslutter luft . Stenulden tåler meget høje varmegrader uden at ændre struktur eller gå i brand, fordi den er lavet af sten, og så er den stadig let og smidig at arbejde med”, forklarer han og uddyber; ”der ligger et kæmpe potentiale i at effektivisere isoleringen i procesanlæg i industrien. Mange rør er eksempelvis underisoleret, hvilket giver unødvendige varmetab. Bedre isolering kan give virksomhederne store energibesparelser og mindske den samlede udledning af kuldioxid.”

Sådan fungerer energilageret
SEAS-NVE sætter sig i spidsen for den grønne omstilling med udvikling af miljøvenlige energilagre. Ideen er, at overskudsenergi fra vindmøller og solcelleanlæg driver en elektrisk varmeblæser, der varmer en bunke sten op til 600 grader i en isoleret bygning for at holde på varmen. Når energien efter nogle dage skal bruges, ledes den tilbage som strøm i elnettet ved hjælp af en dampturbine eller bruges som fjernvarme. SEAS-NVE samarbejder med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og ROCKWOOL om at udvikle denne banebrydende løsning. Ambitionen er at kunne implementere energilagre i stor skala i hele Danmark til en konkurrencedygtig pris og samtidigt løse udfordringen at gemme store mængder energi på en billig og miljøvenlig måde – at vise vejen til en fremtid uden fossile brændstoffer. Projektet er støttet med 6 mio. kroner af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning.