”Med 35.000 unge samlet på tre dage er Ungdommens Folkemøde et af de steder, hvor fremtiden begynder. Og der skal vi som energiselskab selvfølgelig være med og præsentere vores energilagringsprojekt. Vi vil lære af de unge og bidrage til, at nogle af de mange vigtige problemstillinger fra vores branche bliver nærværende for dem”, siger Rikke Harbo Trikker, kommunikationschef i SEAS-NVE.

Nutidens problemer skal løses med fremtidens borgere

Ungdommens Folkemøde blev afholdt under overskriften ”Nutidens problemer skal løses med fremtidens borgere”. Den overskrift passer rigtig godt til det EUDP-støttede energilagringsprojekt.

”I vores udviklingsarbejde fokuserer vi meget på de problemstillinger og produkter, som ligger lidt længere ude i fremtiden. Ungdommens Folkemøde er derfor en oplagt mulighed for at tale med fremtidens borgere og høre deres meninger og tanker om for eksempel energi og lagring. Og vi er så heldige, at det sker, inden de er totalt spolerede af vanetænkning, som vi andre jo nok kan være i et vist omfang”, siger Ole Alm, udviklingschef i SEAS-NVE og projektleder på energilagerprojektet.

Workshops om energilagring

Med overskriften ”Vi lader op til fremtidens elektriske samfund – vær en del af løsningen” afholdt SEAS-NVE to workshops om energilagring, hvor de unge fik lov at komme helt tæt på tankerne bag energilageret. Vi bad dem svare på, hvordan man vil kunne bruge energilageret til positivt at øge folks bevidsthed om deres energiforbrug, deres rolle i den grønne omstilling, deres CO2-aftryk og deres generelle påvirkning af miljøet? Det kom der nogle sjove bud ud af at, som du kan se i nedenstående videoer.

Se de unges bud på fremtidens energilager

Se billeder fra de tre dage her

Om Ungdommens Folkemøde

Det er tredje år i træk, der bliver afholdt Ungdommens Folkemøde i København. I år strakte mødet sig over tre dage. Ungdommens Folkemøde startede som et Ungdomsmøde på Christiansø i 2013 for 150 deltagere, og det blev afholdt samtidig med Folkemødet på Bornholm. De to følgende år blev der også afholdt Ungdomsmøder, inden Ungdommens Folkemøde blev en realitet i 2016, hvor det rykkede til Søndermarken i København. Læs mere om Ungdommens Folkemøde på ungdommensfolkemøde.dk.

Sådan fungerer energilageret

SEAS-NVE sætter sig i spidsen for den grønne omstilling med udvikling af miljøvenlige energilagre. Ideen er, at overskudsenergi fra vindmøller og solvarmeanlæg driver en elektrisk varmeblæser, der varmer en bunke sten op til 600 grader i en isoleret bygning for at holde på varmen. Når energien efter nogle dage skal bruges, ledes den tilbage som strøm i elnettet ved hjælp af en transformator eller bruges som fjernvarme. SEAS-NVE samarbejder med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og Rockwool om at udvikle denne banebrydende løsning. Ambitionen er at kunne implementere energilagre i stor skala i hele Danmark til en konkurrencedygtig pris og samtidigt løse udfordringen at gemme store mængder energi på en billig og miljøvenlig måde – at vise vejen til en fremtid uden fossile brændstoffer. Projektet er støttet med 6 mio. kroner af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning.