TEKNIK

Energilageret forklaret

Lageret består af en bunke isolerede sten, som opvarmes til 600 grader, og som drives af overskudsel fra vindmøller. Efter et par dage, når der er behov for energien igen, ledes varmen igennem en generator, som skaber strøm og restvarmen ledes til fjernvarmen.

energilager forklaring

Samarbejdspartnere

Et stærkt hold: SEAS-NVE, DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk, Rockwool og EUDP

SE PARTNERE
LAGRING AF ENERGI

Sådan lagres energi

Vedvarende energi kan gemmes og oplagres på flere måder, der har forskellige fordele og ulemper. Her er de tre hovedformer.

Termisk

TEKNOLOGI: Varme i flydende væsker eller faste materialer som sten. Ingen krav til placering.

FORDELE: Stor kapacitet. En miljøvenlig måde at oplagre energi på. Giver både el og fjernvarme, som der er voksende efterspørgsel på. Nemt at koble til et eksisterende kraftvarmeværk. Billigt at vedligeholde og drive.

ULEMPER: Lav temperatur-termisk lagring af fjernvarme er udbredt, men høj temperatur-termisk lagring er derimod stadig under udvikling.

Mekanisk

TEKNOLOGI: Oplagring af vand i reservoir eller komprimeret luft under jorden til brug i turbiner.

FORDELE: Ingen miljøbelastning ved reservoir. Ingen miljøbelastning ved trykluft, hvis gas undlades som supplement.

ULEMPER: Traditionel vandkraft stiller højdekrav og er mindre egnet til Danmark. Trykluft har relativt lav effektivitet og bliver primært etableret i såkaldte salthorste (områder med stor koncentration af salt i undergrunden, red.), som i Danmark kun findes i Nordjylland.

Kemisk

TEKNOLOGI: Batterier

FORDELE: Meget effektiv til oplagring af el. Ingen krav til placering. Prisen falder konstant.

ULEMPER: Begrænset kapacitet og levetid på grund af gradvis svækkelse af batteriet. Den mest miljøbelastende metode.

Detaljeret information

Få mere information om de tre energilagringsformer

MERE INFO
FAKTA

Fakta om projektet

Projektnavn: Et højtemperatur termisk energilagring (HT-TES):

Grundtanken i projektet er, at billige, ikke-nedbrydelige og miljøvenlige lagermaterialer kombineret med en kendt lade- og afladeteknologi kan få prisen ned og effektiviteten op på energilagring.

EUDP har ydet støtte til, at projektet kan køre i en pilotfase i to et halvt år frem til 2019. I pilotfasen ligger energilageret på DTU Risø Campus. Hvis testresultaterne er positive, vil projektet gå ind i en demonstrationsfase (fra 2020 til 2024), hvor projektet skal testes i større skala. Det er endnu ikke planlagt, hvor det ”rigtige” lager i fuld skala skal placeres, men det forventes at blive i region Sjælland, hvis markedet udvikler sig som forventet.

Det samlede budget for pilotfasen af projektet er 8,5 millioner kroner.

Projektet skal sikre, at det bliver økonomisk rentabelt at lagre energi i meget større mængder og over længere tid end tidligere set. Men projektet er ikke kun et teknologiprojekt. Det skal også afdække udfordringer og forudsætninger for at skubbe et energilager med en stor kapacitet ind i et eksisterende elnet, en eksisterende markedsmodel og et eksisterende afgiftssystem og derved være med til at bane vejen for energilagring i bred forstand.

Markedspotentialet for lagring skal endeligt afdækkes i projektperioden, men det formodes at ligge inden for et trecifret millionbeløb, fordi lageret er så billigt at opføre. Ydermere har projektet den fordel, at det kan kobles på det eksisterende fjernvarmesystem i Danmark. Varmen i energilageret kan bruges til at skabe el tilbage til elsystemet, men den kan samtidig også bruges til varme til fjernvarmesystemet. Dette er med til at sikre en høj udnyttelsesgrad af den lagrede energi.

Det er, at vi kan gemme energi i en form, så det kan bruges på et senere tidspunkt, end det produceres.

Energiproduktion fra vedvarende energikilder som sol og vind er varierende og svarer ikke altid til vores energiforbrug.

Hvis Danmark skal nå målet om en energiforsyning helt uafhængig af kul og olie i 2050, kræver det derfor, at vi finder nye og bedre måder at lagre energi på.

  • Lagring i form af varme i sten eller vand opvarmet på el.
  • Store batterier.
  • Syntetiske og bæredygtige brændsler, der kan erstatte traditionelle brændstoffer til biler og give klima og miljøvenlig transport.
BAGGRUND

Baggrunden for projektet

Læs om baggrunden for projektet

Read about energy storage in english

Lesen Sie mehr über den Hintergrund des Projekts