PARTNERE

Projektets samarbejdspartnere

PARTNERE

Et stærkt hold

SEAS-NVE er Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern med 400.000 kunder og andelshavere. Vores andelshavere ejer hver især en lille del af os.

DTU Energi er et af verdens førende tværfaglige institutter inden for bæredygtige teknologier til energikonvertering og –lagring.

Institut for Geoscience er et institut under fakultetet Science and Technology (ST) på Aarhus Universitet. Der forskes internationalt bredt inden for geofagene og udbydes forskningsbaseret undervisning i de fleste geologiske emner, herunder kandidatuddannelser i geologi, geofysik og teknisk geologi (ingeniøruddannelsen).

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter, facadebeklædning og konsulentvirksomhed, sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber, og vi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Energinet.dk ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet og vores kerneydelse er forsyningssikkerhed – så du som forbruger altid har strøm i stikkontakten og gas i hanen.