Generelt

SEAS-NVE vil i et samarbejde med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og Rockwool over de næste år forsøge at komme med en banebrydende løsning på at lagre energi fra vedvarende energikilder til senere brug. Projektet skal lagre energi fra vedvarende energikilder til senere brug. Den type energilagring, som projektet beskæftiger sig med er høj temperatur termisk lagring af energi. Termisk energi bliver i daglig tale ofte kaldt varmeenergi. Ved at udvikle et højtemperatur termisk lager, hvor energi skal lagres i sten, der varmes op til 600 grader med luft, er målet at kunne lagre energi fra vedvarende energikilder som sol og vind i dage og op mod en uge.

Meget simpelt forklaret går projektet derfor ud på, at:

  1. Opbygge et lager og teste, om det kan holde på varmen, og ikke mindst, afgive den igen med den rette hastighed og mængde, så energien kan udnyttes igen.
  2. Undersøge markedet og vores afgiftsstruktur – hvornår og hvor ofte vil der være brug for sådan et lager, og da lovgivningen i dag ikke er beregnet til et lager – hvordan påvirker vores afgifter på energi et lager.

At være med til at løse Danmarks kommende energiudfordring på en så CO2-neutral måde som muligt.

I pilotfasen ligger energilageret på DTU Risø Campus. Hvis testresultaterne er positive, vil projektet gå ind i en demonstrationsfase (fra 2020 til 2024), hvor projektet skal testes i større skala. Det er endnu ikke planlagt, hvor det ”rigtige” lager i fuld skala skal placeres, men det forventes at blive i region Sjælland, hvis markedet udvikler sig som forventet

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det kommer til at se ud. I omfang er der tale om en bygning som IKEA eller Nettos centrallager i Køge – bare i endnu større størrelse. Lageret kan i princippet graves ned til grundvandsspejl, og der kan lægges en jordvold henover, så det vil kunne ligne en almindelig bakke, som man vil kunne gå og stå oven på uden, at det vil være til gene for de omkringliggende beboere.

Nej det er ikke farligt. 600 graders varme kan være farligt, men projektet vil være sikret, så man ikke kan komme i direkte kontakt med den 600 grader varme luft.

Det er for tidligt at svare på, men målet er, at energilageret skal være så miljøvenligt og billigt at opføre som overhovedet muligt. Ved at bruge kendt teknologi og sten frem for dyr, avanceret teknologi og kemiske forbindelser vil det være både et økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Lageret er et storskala anlæg beregnet på stordrift, så det vil ikke være muligt at købe energilageret til egen brug.

Ja på nuværende tidpunkt kigger vi på kendte sten som fx basalt, som man kan have i sin indkørsel. Det endelige valg af materiale er dog noget, vi også undersøger med geologerne fra Aarhus Universitet i løbet af projektet.

SEAS-NVE’s rolle

SEAS-NVE ser en samfundsmæssig og forretningsmæssig mulighed i projektet, der på sigt vil være til gavn for vores andelshavere og kunder.

SEAS-NVE vil fortsat være engageret i lagre energi.

Det kommer ikke til at betyde noget for din elpris. Hele budgettet til projektet ligger under SEAS-NVE’s udviklingsafdeling, og har derfor ikke nogen indflydelse på din elpris. Selve pilotfasen er derudover finansieret af offentlige støttekroner fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der udgør 70 procent af det samlede budget for hele pilotfasen af projektet.