På DTU Risø ved Roskilde har vi nu fået placeret en miniature model af det endelige energilager. DTU Energi står for forsøgene med at varme stenene op og har meddelt, at det mindre energilager nu er varmet op til 300 grader, og at de derfor vil fortsætte med forsøgene og skrue op for temperaturen.

Selve miniaturelageret fylder med maskiner og isolering omkring 3,5 meter i længden og 1,5 meter i højden og kan ses på billedet herover.

Sådan fungerer energilageret

SEAS-NVE sætter sig i spidsen for den grønne omstilling med udvikling af miljøvenlige energilagre. Ideen er, at overskudsenergi fra vindmøller og solvarmeanlæg driver en elektrisk varmeblæser, der varmer en bunke sten op til 600 grader i en isoleret bygning for at holde på varmen. Når energien efter nogle dage skal bruges, ledes den tilbage som strøm i elnettet ved hjælp af en transformator eller bruges som fjernvarme. SEAS-NVE samarbejder med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og Rockwool om at udvikle denne banebrydende løsning. Ambitionen er at kunne implementere energilagre i stor skala i hele Danmark til en konkurrencedygtig pris og samtidigt løse udfordringen at gemme store mængder energi på en billig og miljøvenlig måde – at vise vejen til en fremtid uden fossile brændstoffer. Projektet er støttet med 6 mio. kroner af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning.