Den 12. december bragte TV Avisen et indslag om COP24 topmødet i Polen. I den anledning blev energilageret præsenteret som en case, der forhåbentlig kan være med til at løse en ellers hårdt bundet gordisk knude – at kunne gemme vinden og solens energi til dage, hvor det ikke blæser eller solen ikke skinner.

Projektleder og udviklingschef i SEAS-NVE, Ole Alm, præsentere arbejdet med at lave et miniatureenergilager og forklarede teknikken bag at kunne lagre energi ved hjælp af varme sten.

”Vi har testet systemet på forskningscenter Risø i lille skala, og nu skruer vi lidt op. I løbet af foråret er vi klar til at tage et nyt og større anlæg i brug. Og alt tyder på, at samfundsøkonomien er god, og at vi kan skabe en billig og effektiv måde at gemme energi, når der er fuld gang i solceller og hav- og landmøller”, sagde Ole Alm blandt andet til TV Avisen.

Læs en artikel om emnet på DR’s hjemmeside

Sådan fungerer energilageret

SEAS-NVE sætter sig i spidsen for den grønne omstilling med udvikling af miljøvenlige energilagre. Ideen er, at overskudsenergi fra vindmøller og solvarmeanlæg driver en elektrisk varmeblæser, der varmer en bunke sten op til 600 grader i en isoleret bygning for at holde på varmen. Når energien efter nogle dage skal bruges, ledes den tilbage som strøm i elnettet ved hjælp af en transformator eller bruges som fjernvarme. SEAS-NVE samarbejder med DTU Energi, Aarhus Universitet Geoscience, Dansk Energi, Energinet.dk og Rockwool om at udvikle denne banebrydende løsning. Ambitionen er at kunne implementere energilagre i stor skala i hele Danmark til en konkurrencedygtig pris og samtidigt løse udfordringen at gemme store mængder energi på en billig og miljøvenlig måde – at vise vejen til en fremtid uden fossile brændstoffer. Projektet er støttet med 6 mio. kroner af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der er en offentlig tilskudsordning.